ul. Klonowa 6/8,
42-233 Borowno

DYREKTOR

KADRA PEDAGOGICZNA

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

RADA RODZICÓW

DYREKTOR SZKOŁY INFORMUJE:

Od 17 maja uczniowie ZSP w Borownie rozpoczynają naukę w systemie hybrydowym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem organizacji pracy szkoły. Od 31 maja wszyscy uczniowie rozpoczną naukę stacjonarną.

O NAS

Inwestujemy w dzieci!

W naszej szkole wiemy, że to dzieci są przyszłością i nadzieją na lepsze, wspanialsze jutro. Dlatego wszystkie wysiłki i cała troska ukierunkowane są na ich rozwój. W naszej szkole staramy się stworzyć przyjazne warunki do rozwoju ich kreatywności, samodzielności, kształtując w nich jednocześnie poczucie odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka oraz poszanowanie tradycji i kultury.

Dowiedz się więcej o naszej szkole...

Wracamy do szkoły 1

Witaj maj, 3 maj!

 

29 kwietnia spotkaliśmy się na szkolnym apelu online z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie klasy 6 wraz ze swoim wychowawcą, panem Robertem Wysmołkiem, przybliżyli nam tamte ważne dla Polski wydarzenia.

3maj 5

Czytaj więcej...

"Autyzm - Świat w niebieskiej ramce"
Kwiecień uznawany jest za czas, w którym szczególnie szerzy się świadomość na temat autyzmu oraz solidaryzuje z osobami z autyzmem.
W ramach tych działań Szkoła Podstawowa w Starym Cykarzewie zorganizowała Gminny Konkurs Plastyczny pt. "Autyzm - świat w niebieskiej ramce".
 
Uczniowie naszej szkoły zostali nagrodzeni: Jakub Fojcik zajął 2 miejsce a 
Bartłomiej Laskowski zajął 3 miejsce .
 
Wiedza na temat autyzmu jest aktualna i ważna przez cały rok, tak, jak zawsze ważne są: EMPATA, ZROZUMIENIE I AKCEPTACJA!
jf