Slide Background
NOWOCZESNA SZKOŁA
DLA TWOJEGO DZIECKA!

W naszej szkole inwestujemy w nowoczesne technologie tworząc przestrzeń do nauki na miarę XXI wieku!

"Pracą dziecka jest zabawa. Dzieci uczą się poprzez wszystko, co robią."

Slide Background
STAWIAMY NA ROZWÓJ!
W naszej szkole ważne są DZIECI
- ich potrzeby, samopoczucie
i bezpieczeństwo!

Dbamy o sferę edukacyjną i relacje rówieśnicze!

"Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat."

Edward Reszke

-patron Szkoły Podstawowej-

Edward Reszke urodził się w Warszawie 22 grudnia 1853r. Był synem Jana i Emilii. W miarę dorastania kształtowała się jego potężna, atletyczna sylwetka i niski basowy głos. Jego siostrą była Józefina, a bratem Jan. Pochodził z bardzo muzykalnej rodziny. Za namową rodzeństwa podjął naukę śpiewu we Włoszech u Stollera i F. Colettiego, a następnie we Francji u G.B. Sbriglii. Talent Edwarda Reszke został doceniony. Podpisał on dwuletni kontrakt z „Paryską Wielką Operą”. Sława jego rosła i 6 lutego 1879 roku, wraz z siostrą Józefiną, wystąpił w mediolańskiej "La Scali" we włoskiej premierze "Króla Lahory" Masseneta w roli boga Indry. Spektakl powtórzono na tej scenie 20 razy. W dniu 27 marca odbyła się kolejna premierowa opera, tym razem "Maria Tudor" Antonio Carlosa Gomesa, w której Edward grał rolę Gilberta. 22 kwietnia 1876 roku, w Paryżu, dzięki poparciu Józefiny , doszło do debiutu Edwarda jako basu w roli Faraona w "Aidzie" . Znany już i ceniony Edward Reszke zaczyna występować w wielu teatrach operowych Europy. 13 kwietnia 1880 roku debiutował w lońdyńskiej Covent Garden w "Królu Lahory" Masseneta. Wkrótce Edward Reszke zakupił majątek Garnek od rodziny Moraczewskich i zaczął go urządzać. Jego żona Helena czynnie uczestniczyła w życiu społecznym wioski min. ufundowała plebanię.  Postawiono również kapliczkę Matki Bożej Niepokalanie Poczętej. Do Garnka przyjeżdżali znakomici goście. Urządzano polowania. Pierwsze kłopoty Edwarda zaczęły się po wycofaniu artystów z czynnego uprawiania swojej sztuki. Fortuna zaczęła topnieć.

Mimo wszytko był człowiekiem o pogodnym i radosnym usposobieniu, kochającym zabawy i polowania. Charakteryzował się potężnym wzrostem. Podobno potrafił jedną ręką chwycić ciężkie, rzeźbione krzesło i wymachiwać nim jak patykiem. Gdy nastała I wojna światowa, Edward zaczął chorować. Jego stan zdrowia znacznie się pogorszył po śmierci brata, Wiktora, w 1916 roku. Edward Reszke zmarł 25 maja 1917 roku. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Borownie.