Slide Background
NOWOCZESNA SZKOŁA
DLA TWOJEGO DZIECKA!

W naszej szkole inwestujemy w nowoczesne technologie tworząc przestrzeń do nauki na miarę XXI wieku!

"Pracą dziecka jest zabawa. Dzieci uczą się poprzez wszystko, co robią."

Slide Background
STAWIAMY NA ROZWÓJ!
W naszej szkole ważne są DZIECI
- ich potrzeby, samopoczucie
i bezpieczeństwo!

Dbamy o sferę edukacyjną i relacje rówieśnicze!

"Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat."

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W BOROWNIE

Przedszkole w Borownie pracuje

od poniedziałku do piątku

w godz. 7.30-15.30

 

7.30-8.00 schodzenie się dzieci, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, gry i zabawy dydaktyczne przy stolikach, konsultacje z rodzicami, poranne ćwiczenia gimnastyczne
8.00 -8.40  zajęcia w grupach, praca z dzieckiem zdolnym, wspomaganie dzieci o indywidualnych potrzebach edukacyjnych, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe, rozmowy kierowane zgodne z zainteresowaniem dzieci, ćwiczenia kształtujące prawidłową orientację przestrzenną, rozpoznawanie dźwięków, segregowanie obrazków, ćwiczenia kształtujące nawyki ruchowe związane z kierunkiem pisania, ćwiczenia grafomotoryczne, ćwiczenia logopedyczne, inne propozycje nauczyciela
8.40 – 8.50  porządkowanie sali, czynności higieniczne – doskonalenie czynności samoobsługowych
8.50 – 9.10  śniadanie
9.10 – 9.30  zabawy dowolnie wybranymi zabawkami, zabawy przy muzyce
9.45 – 11.20  zajęcia wychowawczo-dydaktyczne prowadzone wg miesięcznych planów opracowanych na podstawie programu nauczania Realizacja wybranego programu wychowania przedszkolnego poprzez malowanie, rysowanie, tworzenie prac z różnych materiałów, śpiewanie, naukę tańca, słuchanie opowiadań, słuchowisk i bajek, zabawę w teatr, naukę wierszy, oglądanie filmów, rozmowę, dyskusje, rozwiązywanie zagadek, rebusów i  kalamburów, doświadczenia, hodowle roślin i ich obserwację, spacery, zabawy ruchowe w sali lub na świeżym powietrzu, ćwiczenia gimnastyczne)
11.20 – 11.30  porządkowanie sali, czynności higieniczne - doskonalenie czynności samoobsługowych
11.30-12.00  obiad
12.00 – 14.00  Relaks poobiedni - słuchanie utworów literackich, muzyka relaksacyjna. czynności higieniczne, zabawy w zespołach, zajęcia indywidualne z dzieckiem zdolnym oraz zajęcia wyrównawcze, zajęcia dodatkowe organizowane przez nauczyciela dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach.
14.00 – 14.15  porządkowanie sali, czynności higieniczne - doskonalenie czynności samoobsługowych
14.15 – 14.30  podwieczorek
14.30 – 15.30  dowolne gry i zabawy w sali bądź na świeżym powietrzu, praca w kącikach zainteresowań, praca indywidualna nauczyciela z dzieckiem, rozchodzenie się dzieci