Slide Background
NOWOCZESNA SZKOŁA
DLA TWOJEGO DZIECKA!

W naszej szkole inwestujemy w nowoczesne technologie tworząc przestrzeń do nauki na miarę XXI wieku!

"Pracą dziecka jest zabawa. Dzieci uczą się poprzez wszystko, co robią."

Slide Background
STAWIAMY NA ROZWÓJ!
W naszej szkole ważne są DZIECI
- ich potrzeby, samopoczucie
i bezpieczeństwo!

Dbamy o sferę edukacyjną i relacje rówieśnicze!

"Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat."

Obowiązek informacyjny- Klauzula informacyjna

Poniższa klauza informacyjna dedykowana jest osobom odwiedzającym fanpage Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borownie, a w szczególności osobom, które dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”  lub opublikowały swój komentarz, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na wskazanym powyżej fanpage'u.

 

Mając na uwadze obowiązki wynikające z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - „dalej jako RODO” informujemy, że:

  • Administratorem Państwa danych osobowych, zamieszczanych na profilu Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borownie, jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borownie reprezentowana przez Dyrektora mgr Artur Rybaniec z siedzibą w Borowno, ul. Klonowa 6/8, 42-233
  • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Przetwarzanie Państwa danych osobowych w ramach funkcjonowania fanpage'a dotyczy:
  • danych identyfikujących Państwa profil (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko);
  • zdjęć profilowych;
  • innych zdjęć, w szczególności związanych z bieżącą działalnością Administratora;
  • treści Państwa komentarzy oraz treści rozmów prowadzonych za pomocą aplikacji Messenger, o których mowa w pkt 6.
  • Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody udzielonej wraz z wejściem na fanpage a także mogą być przetwarzane na podstawie zgody udzielonej przez Państwa na osobnym formularzu.
  • Celem przetwarzania Państwa danych jest prowadzenie fanpage'a …………….. na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. i informowanie za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy i w których uczestniczymy, w tym promowanie osiągnięć i umiejętności naszych uczniów/wychowanków, oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości).
  • Odbiorcami Państwa danych osobowych są w szczególności: osoba reprezentująca Administratora , upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania. Odbiorcą Państwa danych jest również właściciel portalu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., z siedzibą w Menlo Park 94025, California, 1601 Willow Road) na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych, dostępnych pod adresem (https://www.facebook.com/about/privacy).
  • Dane osobowe zbierane poprzez komunikacje z Państwem są przetwarzane tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi , jeśli istnieje taka konieczność.
  • Państwa dane, które posiadamy w wiadomościach prywatnych, są przechowywane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu na dalsze przetwarzanie takich danych lub do chwili usunięcia przez Państwa swojego profilu na Facebooku. W przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, są one dostępne na naszym fanpage'u do czasu usunięcia ich przez autora.
  • Gromadzone przez Facebook Państwa dane osobowe, tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram, podlegają retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka, dostępnym pod adresem: (https://pl-pl. facebook.com/legal/terms).
  • Przysługującymi Państwu prawami są:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii zapasowych;
  • prawo do sprostowania danych osobowych;
  • prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zamieszczonych na fanpage'u danych;
  • prawo do przenoszenia Państwa danych;
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Ponadto, mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adres: ul. Stawki 2, 00-964 Warszawa jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez administratora Państwa danych osobowych, narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
  • Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
  • Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości przeglądania fanpage'a lub pozostawiania komentarzy.