ul. Klonowa 6/8,
42-233 Borowno

DYREKTOR

KADRA PEDAGOGICZNA

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

RADA RODZICÓW

DYREKTOR SZKOŁY INFORMUJE:

Od 31 maja wszyscy uczniowie rozpoczną naukę stacjonarną w szkole.

O NAS

Inwestujemy w dzieci!

W naszej szkole wiemy, że to dzieci są przyszłością i nadzieją na lepsze, wspanialsze jutro. Dlatego wszystkie wysiłki i cała troska ukierunkowane są na ich rozwój. W naszej szkole staramy się stworzyć przyjazne warunki do rozwoju ich kreatywności, samodzielności, kształtując w nich jednocześnie poczucie odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka oraz poszanowanie tradycji i kultury.

Dowiedz się więcej o naszej szkole...

Wytyczne MEiN, MZ i GIS

dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

obowiązujące od 1 września 2021 r.

Czytaj więcej...

Wyniki egzaminów
 
2 lipca 2021 r.  uczniowie ósmej klasy szkoły podstawowej będą mogli sprawdzić wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów na stronie internetowej www.wyniki.edu.pl
Logowanie na stronę  wymaga użycia loginu i hasła, które uczniowie otrzymali od dyrektora szkoły.
 
Instrukcje dla ucznia dotyczące sprawdzania wyników w ZIU są dostępne na stronie
Czytaj więcej...

„Grill pod chmurką”

- podziękowanie-

 

Serdecznie dziękuję Radzie Rodziców
 za pomysł, przygotowanie i organizację wspaniałej imprezy rodzinnej,
jaką okazał się „Grill pod chmurką”.

 

 Dziękuję wszystkim rodzicom, którzy pomagali
w organizacji i wspierali rzeczowo całe przedsięwzięcie. Dziękuję wszystkim darczyńcom,
którzy materialnie, rzeczowo lub organizacyjnie wspomogli to nasze spotkanie.

Bez Waszego zaangażowania zorganizowanie zabawy z tyloma atrakcjami nie byłoby możliwe.

 Dziękuję pracownikom szkoły –  nauczycielom i obsłudze – za pomoc w realizacji tego projektu.
Państwa pomysłowość oraz ciężka praca pozwoliły stworzyć
niepowtarzalną atmosferę w czasie imprezy.

Dziękuję przedszkolakom i uczniom naszej szkoły za postawę,
zachowanie
i udział w programie artystycznym.

Jestem z Was bardzo dumny!

Wszystkim raz jeszcze dziękuję.

Jesteście wspaniali!!!

 

Artur Rybaniec

Czytaj więcej...