ul. Klonowa 6/8,
42-233 Borowno

DYREKTOR

KADRA PEDAGOGICZNA

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

RADA RODZICÓW

DYREKTOR SZKOŁY INFORMUJE:

Od 31 maja wszyscy uczniowie rozpoczną naukę stacjonarną w szkole.

O NAS

Inwestujemy w dzieci!

W naszej szkole wiemy, że to dzieci są przyszłością i nadzieją na lepsze, wspanialsze jutro. Dlatego wszystkie wysiłki i cała troska ukierunkowane są na ich rozwój. W naszej szkole staramy się stworzyć przyjazne warunki do rozwoju ich kreatywności, samodzielności, kształtując w nich jednocześnie poczucie odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka oraz poszanowanie tradycji i kultury.

Dowiedz się więcej o naszej szkole...

„Mogę! Zatrzymać smog

– przedszkolaku złap oddech”

 

Po zgłoszeniu naszego przedszkola do udziału w II edycji Kampanii Edukacyjno- Informacyjnej „Mogę! Zatrzymać smog – przedszkolaku złap oddech”, której organizatorem jest  Województwo Śląskie – Departament Projektów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz dzięki przychylności Gminy Mykanów otrzymaliśmy w poniedziałek dwa oczyszczacze powietrza. 

Celem kampanii „Mogę! Zatrzymać smog – przedszkolaku złap oddech”,  jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie. 

Placówka nasza, korzystając także z materiałów wypracowanych w trakcie trwania I edycji podejmie wiele działań edukacyjno-informacyjnych o tematyce związanej z ochroną powietrza, skierowanych głównie do przedszkolaków ale także do ich rodziców.  

Kampania ma służyć: 

- aktywizacji nauczycieli przedszkolnych w zakresie tematyki antysmogowej, zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia powietrza, sposobów zapobiegania niskiej emisji i unikania ekspozycji na zanieczyszczenia, 

- podnieść świadomość ekologiczną dzieci w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie, 

- przekazać wiedzę rodzicom o wpływie zanieczyszczonego powietrza na zdrowie w szczególności dzieci, wprowadzić zwyczaj codziennego sprawdzania jakości powietrza i unikania ekspozycji na zanieczyszczenia, uświadomić korzyści wynikające ze stosowania oczyszczaczy powietrza. 

 

 

Cyfrowa biblioteka dla uczniów

w Bibliotece Narodowej

Audiobooki lektur i klasyki literatury, publikacje, artykuły z czasopism naukowych są już dostępne online oraz do pobrania i wykorzystania na komputerach i urządzeniach mobilnych. Cyfrowa biblioteka została otwarta w ramach Priorytetu 4 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Biblioteka Narodowa, realizując postulaty Ministerstwa Edukacji i Nauki, w cyfrowej Bibliotece Narodowej polona.pl przygotowała kolekcje tematyczne zawierające lektury, zarówno obowiązkowe jak i uzupełniające, znajdujące się w domenie publicznej. Kolekcje dostępne są pod poniższym linkiem:

Lektury szkolne. Część 1. Szkoły podstawowe

Powrót uczniów klas 1-3

Szanowni Rodzice!

Najmłodsi uczniowie szkoły wracają po długiej przerwie
w mury naszej szkoły.

Jesteśmy przygotowani na ich bezpieczny powrót,
jednak tylko ścisła współpraca na linii szkoła-rodzice
pozwolą nam utrzymać ten stan jak najdłużej.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z wytycznymi MEiN, MZ i GIS,
w których zawarte są wszystkie zasady zapewniające
bezpieczną naukę oraz przestrzeganie ich.

Jednocześnie informujemy, że odwozy do Grabowej
będą odbywać się o godz. 13.25.

Świetlica pracuje normalnie.

BEZPIECZNE FERIE 2021