ul. Klonowa 6/8,
42-233 Borowno

DYREKTOR

KADRA PEDAGOGICZNA

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

RADA RODZICÓW

DYREKTOR SZKOŁY INFORMUJE:

Od 17 maja uczniowie ZSP w Borownie rozpoczynają naukę w systemie hybrydowym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem organizacji pracy szkoły. Od 31 maja wszyscy uczniowie rozpoczną naukę stacjonarną.

O NAS

Inwestujemy w dzieci!

W naszej szkole wiemy, że to dzieci są przyszłością i nadzieją na lepsze, wspanialsze jutro. Dlatego wszystkie wysiłki i cała troska ukierunkowane są na ich rozwój. W naszej szkole staramy się stworzyć przyjazne warunki do rozwoju ich kreatywności, samodzielności, kształtując w nich jednocześnie poczucie odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka oraz poszanowanie tradycji i kultury.

Dowiedz się więcej o naszej szkole...

Powrót uczniów klas 1-3

Szanowni Rodzice!

Najmłodsi uczniowie szkoły wracają po długiej przerwie
w mury naszej szkoły.

Jesteśmy przygotowani na ich bezpieczny powrót,
jednak tylko ścisła współpraca na linii szkoła-rodzice
pozwolą nam utrzymać ten stan jak najdłużej.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z wytycznymi MEiN, MZ i GIS,
w których zawarte są wszystkie zasady zapewniające
bezpieczną naukę oraz przestrzeganie ich.

Jednocześnie informujemy, że odwozy do Grabowej
będą odbywać się o godz. 13.25.

Świetlica pracuje normalnie.

BEZPIECZNE FERIE 2021
  

„e-Jasełka” w Przedszkolu
Co roku Przedszkolaki przygotowywały dla ZSP w Borownie Jasełka. Niestety w tym roku z powodu sytuacji epidemiologicznej to wydarzenia musieliśmy przenieść do sieci. W świątecznej scenerii Przedszkolaki zaśpiewały kolędy (nie tylko w języku polskim) i życzyły wszystkim „Wesołych Świąt”.

WIĘCEJ ZDJĘĆ

 

 

 

Transmisja Online

 

 W przypadku, gdy transmisja nie uruchamia się automatycznie, należy kliknąć przycisk "odtwórz" w lewym dolnym rogu okienka. Należy też włączyć głos oraz go odpowiednio wyregulować w okienku i na urządzeniu.


Jeśli nie widać okna video, a zamiast tego widać jedynie białe okno, należy zamknąć przeglądarkę i otworzyć ją ponownie. Można to kilkakrotnie powtórzyć albo użyć poniższego linku: 

- OGLĄDAJ BEZPOŚREDNIO -


Od pomysłu do realizacji

-inicjatywa obywatelska Piotra-

 

Uczeń naszej szkoły, Piotr Prysak, postanowił  złożyć na ręce wójta Gminy Mykanów, w imieniu swoich kolegów i koleżanek, projekt budowy skateparku w Borownie. Piotr zebrał potrzebne pod wnioskiem podpisy oraz skierował projekt do Gminy. Otrzymał już odpowiedź od Pana Wójta - a jego projekt zostanie przedłożony Radzie Gminy.

Jesteśmy z Ciebie dumni Piotrze!

 

Święty Mikołaj

w Przedszkolu

 

Święty Mikołaj nie zapomniał o naszym Przedszkolu! Mimo trudnych czasów, święty Mikołaj postanowił odwiedzić naszych najmłodszych uczniów i sprawić im niesamowitą frajdę! Wszyscy otrzymali wymarzone prezenty i dzielnie pozowali do zdjęć. Było głośno i wesoło!

Czytaj więcej...