ul. Klonowa 6/8,
42-233 Borowno

DYREKTOR

KADRA PEDAGOGICZNA

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

RADA RODZICÓW

DYREKTOR SZKOŁY INFORMUJE:

Informuję, iż wszelkie informacje organizacyjne dot. naszej placówki przekazywane są rodzicom i uczniom za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

O NAS

Inwestujemy w dzieci!

W naszej szkole wiemy, że to dzieci są przyszłością i nadzieją na lepsze, wspanialsze jutro. Dlatego wszystkie wysiłki i cała troska ukierunkowane są na ich rozwój. W naszej szkole staramy się stworzyć przyjazne warunki do rozwoju ich kreatywności, samodzielności, kształtując w nich jednocześnie poczucie odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka oraz poszanowanie tradycji i kultury.

Dowiedz się więcej o naszej szkole...

Pozdrawiamy z Wisły!

Kochani! Od soboty juz odpoczywamy w Wiśle, bawimy się, jeździmy na nartach, sankach, śpiewamy, pływamy i szalejemy na całego. Przesyłamy Wam gorące pozdrowienia! :)

 

Zdjęcie użytkownika Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borownie.

Czytaj więcej...

Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu

Zapraszamy na Dzień Babci i Dziadka do naszego Przedszkola

w dniu 03.02.2017r. o godz. 10.00

Zebranie z Rodzicami w przedszkolu

Serdecznie zapraszamy Rodziców naszych Przedszkolaków
na zebranie podsumowujące pracę dydaktyczno - wychowawczą
w I półroczu r.szk. 2016/2017.
Spotkanie odbędzie się 31 stycznia (wtorek)
o godz. 16.

Urząd Gminy informuje,
że od stycznia przywrócone zostaje
funkcjonowanie dyżuru psychologa
w punkcie konsultacyjnym przy
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Dyżur pełnić będzie
Pan Krzysztof Niewiadomski
we wtorki w godzinach 15.00 – 18.00.

 

Szanowni Państwo zapraszamy na zebranie podsumowujące półroczne osiągnięcia edukayjne uczniów
w dniu 12 stycznia o godz. 16.00.

Po zebraniu z wychowawcami, ok. godz. 16.30 odbędzię się również zebranie z rodzicami uczniów wyjeżdażających
na nasze szkolne zimowisko.

Serdecznie zapraszamy!

Opłaty za przedszkole dla dziecka 6-letniego
– zmiany od nowego roku

W związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, od 1 stycznia 2017 roku zniesiona zostaje możliwość pobierania przez organ prowadzący opłat za pobyt dziecka w wieku 6 lat w publicznej placówce wychowania przedszkolnego. Ma to związek z tym, że już od przyszłego roku sześcioletni uczniowie uczęszczający do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego objęci zostaną subwencją oświatową. W związku z tym od 1 stycznia 2017 r. nasze przedszkole nie pobiera opłat za pobyt dziecka sześcioletniego w przedszkolu.

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/oplaty-za-przedszkole-dla-dziecka-6-letniego-zmiany-od-nowego-roku.html