Slide Background
NOWOCZESNA SZKOŁA
DLA TWOJEGO DZIECKA!

W naszej szkole inwestujemy w nowoczesne technologie tworząc przestrzeń do nauki na miarę XXI wieku!

"Pracą dziecka jest zabawa. Dzieci uczą się poprzez wszystko, co robią."

Slide Background
STAWIAMY NA ROZWÓJ!
W naszej szkole ważne są DZIECI
- ich potrzeby, samopoczucie
i bezpieczeństwo!

Dbamy o sferę edukacyjną i relacje rówieśnicze!

"Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat."

Rozkład dnia w grupie młodszej

 

7.00 – 8.00 – schodzenie się dzieci, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, gry i zabawy dydaktyczne przy stolikach, konsultacje z rodzicami, poranne ćwiczenia gimnastyczne

8.00–8.35 – zajęcia w grupach, praca z dzieckiem zdolnym, wspomaganie dzieci o indywidualnych potrzebach edukacyjnych, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe, rozmowy kierowane zgodne z zainteresowaniem dzieci, ćwiczenia kształtujące prawidłową orientację przestrzenną, rozpoznawanie dźwięków, segregowanie obrazków, ćwiczenia kształtujące nawyki ruchowe związane z kierunkiem pisania, ćwiczenia grafomotoryczne, ćwiczenia logopedyczne, inne propozycje nauczyciela

8.35 – 8.50 – porządkowanie sali, zabiegi higieniczne, przygotowanie do posiłku

8.50 – 9.20 – śniadanie

9.20 – 9.45 – czynności higieniczne – doskonalenie czynności samoobsługowych

9.45 – 11.35 – zajęcia wychowawczo-dydaktyczne prowadzone wg miesięcznych planów opracowanych na podstawie programu nauczania Realizacja wybranego programu wychowania przedszkolnego (malowanie, rysowanie, tworzenie prac z różnych materiałów, śpiewanie, naukę tańca, słuchanie opowiadań, słuchowisk i bajek, zabawę w teatr, naukę wierszy, oglądanie filmów, rozmowę, dyskusje, rozwiązywanie zagadek, rebusów i  kalamburów, doświadczenia, hodowle roślin i ich obserwację, wywiady z zaproszonymi gośćmi., spacer, zabawy ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne)

11.35 – 11.50 – porządkowanie sali, zabiegi higieniczne, przygotowanie do posiłku

11.50-12.15 - obiad

12.15-12.30 - Czynności higieniczne

12.30–14.30 –  Relaks poobiedni - słuchanie utworów literackich, muzyka relaksacyjna. czynności higieniczne, zabawy w zespołach, zajęcia indywidualne z dzieckiem zdolnym oraz zajęcia wyrównawcze, zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach.

14.30 – podwieczorek

14.40 – 15.30 –    dowolne gry i zabawy w sali bądź na świeżym powietrzu, praca w kącikach zainteresowań, praca indywidualna nauczyciela z dzieckiem, konsultacje z rodzicami, rozchodzenie się dzieci