ul. Klonowa 6/8,
42-233 Borowno

DYREKTOR

KADRA PEDAGOGICZNA

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

RADA RODZICÓW

DYREKTOR SZKOŁY INFORMUJE:

Informuję, iż wszelkie informacje organizacyjne dot. naszej placówki przekazywane są rodzicom i uczniom za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

O NAS

Inwestujemy w dzieci!

W naszej szkole wiemy, że to dzieci są przyszłością i nadzieją na lepsze, wspanialsze jutro. Dlatego wszystkie wysiłki i cała troska ukierunkowane są na ich rozwój. W naszej szkole staramy się stworzyć przyjazne warunki do rozwoju ich kreatywności, samodzielności, kształtując w nich jednocześnie poczucie odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka oraz poszanowanie tradycji i kultury.

Dowiedz się więcej o naszej szkole...

Urząd Gminy informuje,
że od stycznia przywrócone zostaje
funkcjonowanie dyżuru psychologa
w punkcie konsultacyjnym przy
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Dyżur pełnić będzie
Pan Krzysztof Niewiadomski
we wtorki w godzinach 15.00 – 18.00.

 

Szanowni Państwo zapraszamy na zebranie podsumowujące półroczne osiągnięcia edukayjne uczniów
w dniu 12 stycznia o godz. 16.00.

Po zebraniu z wychowawcami, ok. godz. 16.30 odbędzię się również zebranie z rodzicami uczniów wyjeżdażających
na nasze szkolne zimowisko.

Serdecznie zapraszamy!

Opłaty za przedszkole dla dziecka 6-letniego
– zmiany od nowego roku

W związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, od 1 stycznia 2017 roku zniesiona zostaje możliwość pobierania przez organ prowadzący opłat za pobyt dziecka w wieku 6 lat w publicznej placówce wychowania przedszkolnego. Ma to związek z tym, że już od przyszłego roku sześcioletni uczniowie uczęszczający do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego objęci zostaną subwencją oświatową. W związku z tym od 1 stycznia 2017 r. nasze przedszkole nie pobiera opłat za pobyt dziecka sześcioletniego w przedszkolu.

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/oplaty-za-przedszkole-dla-dziecka-6-letniego-zmiany-od-nowego-roku.html

"Nie masz teraz prawdziwej

przyjaźni na świecie"

Na lekcji języka polskiego uczniowie klasy V podzieleni przez panią Urszulę Tądel na cztery grupy przygotowali inscenizację znanej bajki Adama Mickiewicza „Przyjaciele”. Piątoklasiści samodzielnie opracowali scenariusze. Wszystkie były nowatorskie. Mickiewiczowskie losy przyjaźni Leszka i Mieszka zostały wzbogacone o nowe – ciekawe epizody: a to na scenie pojawił się niedźwiedź albinos, a to umierający ze strachu Mieszek pokazywał publiczności roześmianą twarz... Niektórzy wykazali się prawdziwie dramatyczną grą, inni trochę mniej wczuli się w klimat romantycznej bajki. Najbardziej jednak napracował się niedźwiedź, który straszył kolejnych Mieszków w kilku scenkach. Brawa należały się wszystkim  czterem grupom :)

Czytaj więcej...

Nowi czytelnicy
15 grudnia b.r. odbyło się uroczyste pasowanie uczniów klasy 1 na czytelników biblioteki szkolnej. Starsi koledzy i koleżanki z kl.6 przygotowali z tej okazji krótkie przedstawienie przeplatane zabawnymi piosenkami. Pierwszoklasiści złożyli przyrzeczenie, że będą chętnie czytać książki, otrzymali pamiątkowe dyplomy, książeczki  i upominki wykonane własnoręcznie przez uczniów klas drugich :) Biblioteka zaprasza uczniów codziennie!
 
Czytaj więcej...

Kolorowa niespodzianka

Ostatni przedszkolny dzień 2016 roku był dla naszych najmłodszych niezwykle miły. Otóż w Przedszkolu, dzięki uprzejmości Pana Daniela Ziarkowskiego i firmy "ALDANI" oraz dzięki staraniom Pana Dyrektora, nasze Przedszkole zyskało nowe miejsce zabaw - basen z kolorowymi kuleczkami. Grzecznie odczekaliśmy, aż panowie zamontują bezpiecznie sprzęt i natychmiast postanowiliśmy sprawdzić jego wytrzymałosć. Zabaw była przednia, śmiechu i wrzawy pełno, a to dopiero początek :) Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy za ten noworoczny prezent:)

 

 

Czytaj więcej...

"Zajawka na sport"

W ramach projektu "Trzymaj formę" zapraszamy do udziału w konkursie filmowym p.t. "Zajawka na sport". Przygotuj maksymalnie 5 minutowy filmik na temat własnych pasji sportowych. Podpisz go i zapisz na komputerze naszych szkolnych pedagogów. Konkurs trwa do dnia 28.02.2017. Najciekawsze filmy udostępnimy.