ul. Klonowa 6/8,
42-233 Borowno

DYREKTOR

KADRA PEDAGOGICZNA

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

RADA RODZICÓW

DYREKTOR SZKOŁY INFORMUJE:

Od 17 maja uczniowie ZSP w Borownie rozpoczynają naukę w systemie hybrydowym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem organizacji pracy szkoły. Od 31 maja wszyscy uczniowie rozpoczną naukę stacjonarną.

O NAS

Inwestujemy w dzieci!

W naszej szkole wiemy, że to dzieci są przyszłością i nadzieją na lepsze, wspanialsze jutro. Dlatego wszystkie wysiłki i cała troska ukierunkowane są na ich rozwój. W naszej szkole staramy się stworzyć przyjazne warunki do rozwoju ich kreatywności, samodzielności, kształtując w nich jednocześnie poczucie odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka oraz poszanowanie tradycji i kultury.

Dowiedz się więcej o naszej szkole...

Z wizytą u czworonogów!

Nasze uczennice, Ania i Emilia, przekazały do schroniska dla zwierząt "As" w Jamrozowiźnie zebrane dary dla naszych czworonożnych przyjaciół. Dziękujemy za zaangażowanie w zbiórkę. Jednocześnie zachęcamy do włączenia się w nową akcję Koła Wolontariatu - zbieramy przybory szkolne dla dzieciaków z domu dziecka.

Czytaj więcej...

Film instruktażowy dla rodziców

z obsługi

MobiDziennika

 

 

Zgodnie z zaleceniami MEN i GIS
w dniu rozpoczęcia szkoły
na teren placówki
mogą wejść rodzice klasy 1 i Przedszkolaków
- obowiązkowo w maseczce ochronnej.

 

Pozostali uczniowie zachowując higienę
(dezynfekcja rąk przed wejściem oraz dystans)
spotykają się w swoich salach
samodzielnie z wychowawcami o godz. 9.00,
aby odebrać plan i podręczniki szkolne.

 

Przedszkole w dniu 1 września pracuje

w godzinach 9.00-11.00 (bez wyżywienia).

O godz. 9.00 wychowawcy grup

spotkają się z rodzicami,

aby przekazać ważne informacje.

 

Prosimy o przestrzeganie zaleceń!

Bezpieczny powrót!

- DOWOZY -

 

W trakcie dowozu uczniów do szkoły,

organizowanego przez gminę

obowiązują przepisy ogólne

dotyczące zasłaniania ust i nosa

w przestrzeni publicznej.

 

W związku z tym uczniowie korzystający z dowozów

zobowiązani są posiadać maseczki zakrywające usta i nos.

 

* Zgodnie z obowiązującymi przepisami

obowiązek zakrywania ust i nosa

nie dotyczy osób:

z całościowymi zaburzeniami rozwoju,

zaburzeniami psychicznymi,

niepełnosprawnością intelektualną

w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim

oraz tych, które mają trudności

w samodzielnym zakryciu

lub odkryciu ust lub nosa.

 

Więcej informacji oraz podstawa prawna

powyższej informacji znajduje się na stronie

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

 

Corona, Koronawirusy, Wirus, Maska, Covid-19

 

Bezpieczny powrót!

Rodzicu!