ul. Klonowa 6/8,
42-233 Borowno

DYREKTOR

KADRA PEDAGOGICZNA

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

RADA RODZICÓW

DYREKTOR SZKOŁY INFORMUJE:

Od 31 maja wszyscy uczniowie rozpoczną naukę stacjonarną w szkole.

O NAS

Inwestujemy w dzieci!

W naszej szkole wiemy, że to dzieci są przyszłością i nadzieją na lepsze, wspanialsze jutro. Dlatego wszystkie wysiłki i cała troska ukierunkowane są na ich rozwój. W naszej szkole staramy się stworzyć przyjazne warunki do rozwoju ich kreatywności, samodzielności, kształtując w nich jednocześnie poczucie odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka oraz poszanowanie tradycji i kultury.

Dowiedz się więcej o naszej szkole...

Kampania edukacyjno-informacyjna

 

„MOGĘ! Zatrzymać SMOG

– przedszkolaku złap oddech”

      

Zakończyliśmy realizację zadań w ramach kampanii edukacyjno – informacyjnej „Mogę! Zatrzymać smog – przedszkolaku złap oddech”, której organizatorem jest  Województwo Śląskie – Departament Projektów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ale to nie koniec naszych działań zmierzających do podniesienia świadomości ekologicznej naszych przedszkolaków. W kolejnym roku szkolnym korzystając z  materiałów wypracowanych w trakcie trwania kampanii podejmiemy kolejne działania o tematyce związanej z ochroną powietrza. Przekazane nam we wrześniu w ramach kampanii dwa oczyszczacze powietrza (zakupione ze środków Województwa Śląskiego w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej pn.: „MOGĘ! Zatrzymać SMOG - Przedszkolaku złap oddech” - II edycja, współfinansowanej przez Wojewódzki   Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”) działają znakomicie.

Kampania „Mogę zatrzymać smog II” – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mesznej

 

Czytaj więcej...

101.rocznica urodzin Jana Pawła II

18 maja 1920 roku w Wadowicach urodził się św. Jan Paweł II. Z tej okazji wirtualnie spotkaliśmy się w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II z panem Krzysztofem Witkowski i panią Katarzyną Warońską, którzy odświeżyli nam informacje o tym wielkim Polaku i zaprezentowali zbiory muzealne.

DZIĘKUJEMY!

jp2

Wracamy do szkoły 1

Witaj maj, 3 maj!

 

29 kwietnia spotkaliśmy się na szkolnym apelu online z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie klasy 6 wraz ze swoim wychowawcą, panem Robertem Wysmołkiem, przybliżyli nam tamte ważne dla Polski wydarzenia.

3maj 5

Czytaj więcej...