ul. Klonowa 6/8,
42-233 Borowno

Zajęcia dodatkowe

 

Zajęcia dodatkowe

 

w grupie Super Dzieciaki

 

Język angielski – poniedziałek 12.30 – 13.00

                                               piątek 12.45 – 13.15

 

Zajęcia rytmiczne  - poniedziałek 13.00 – 13.30

                                    piątek 12.15 – 13.45

 

Zajęcia logopedyczne –godziny zajęć indywidualnych wg harmonogramu ustalonego przez logopedę

 

Pomoc psychologiczna i pedagogiczna w razie potrzeb do ustalenia w ramach dyżurów w/w specjalistów.

 

Konsultacje indywidualne z wychowawcą w każdy drugą środę miesiąca od godziny 16.00.

 

W grupie Super Dzieciaki w roku szkolnym 2021/2022 realizujemy Program Wychowania Przedszkolnego "Planeta Dzieci" autorstwa Jolanty Wasilewskiej Wydawnictwo WSiP

 

Projekty edukacyjne realizowane w grupie w bieżącym roku szkolnym:

  • Zdrowo i sportowo – projekt poświęcony edukacji i aktywizacji ruchowej dzieci
  • Mały miś w świecie wielkiej literatury – projekt poświęcony propagowaniu czytelnictwa wśród dzieci oraz kształtowaniu postaw prospołecznych
  • Uczymy dzieci programować – stopniowe i odpowiedzialne wprowadzanie dzieci w cyfrowy świat, świadome, czynne i twórcze korzystanie z nowoczesnych technologii
  • InterAKTYWNIE z misiem Maurycym - głównym założeniem projektu jest wartościowe wykorzystanie środków elektronicznych w edukacji przedszkolnej
  • Mamo, tato wolę wodę! – projekt o charakterze ekologiczno-zdrowotnym.