^Powrót
  
  
  

Aktualności Szkoły

„Mogę! Zatrzymać smog

– przedszkolaku złap oddech”

 

Po zgłoszeniu naszego przedszkola do udziału w II edycji Kampanii Edukacyjno- Informacyjnej „Mogę! Zatrzymać smog – przedszkolaku złap oddech”, której organizatorem jest  Województwo Śląskie – Departament Projektów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz dzięki przychylności Gminy Mykanów otrzymaliśmy w poniedziałek dwa oczyszczacze powietrza. 

Celem kampanii „Mogę! Zatrzymać smog – przedszkolaku złap oddech”,  jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie. 

Placówka nasza, korzystając także z materiałów wypracowanych w trakcie trwania I edycji podejmie wiele działań edukacyjno-informacyjnych o tematyce związanej z ochroną powietrza, skierowanych głównie do przedszkolaków ale także do ich rodziców.  

Kampania ma służyć: 

- aktywizacji nauczycieli przedszkolnych w zakresie tematyki antysmogowej, zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia powietrza, sposobów zapobiegania niskiej emisji i unikania ekspozycji na zanieczyszczenia, 

- podnieść świadomość ekologiczną dzieci w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie, 

- przekazać wiedzę rodzicom o wpływie zanieczyszczonego powietrza na zdrowie w szczególności dzieci, wprowadzić zwyczaj codziennego sprawdzania jakości powietrza i unikania ekspozycji na zanieczyszczenia, uświadomić korzyści wynikające ze stosowania oczyszczaczy powietrza. 

 

 

Copyright © 2021. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borownie Rights Reserved.