^Powrót
  
  
  

Aktualności Szkoły

Od pomysłu do realizacji

-inicjatywa obywatelska Piotra-

 

Uczeń naszej szkoły, Piotr Prysak, postanowił  złożyć na ręce wójta Gminy Mykanów, w imieniu swoich kolegów i koleżanek, projekt budowy skateparku w Borownie. Piotr zebrał potrzebne pod wnioskiem podpisy oraz skierował projekt do Gminy. Otrzymał już odpowiedź od Pana Wójta - a jego projekt zostanie przedłożony Radzie Gminy.

Jesteśmy z Ciebie dumni Piotrze!

 

Copyright © 2021. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borownie Rights Reserved.