Zgodnie z zaleceniami MEN i GIS
w dniu rozpoczęcia szkoły
na teren placówki
mogą wejść rodzice klasy 1 i Przedszkolaków
- obowiązkowo w maseczce ochronnej.

 

Pozostali uczniowie zachowując higienę
(dezynfekcja rąk przed wejściem oraz dystans)
spotykają się w swoich salach
samodzielnie z wychowawcami o godz. 9.00,
aby odebrać plan i podręczniki szkolne.

 

Przedszkole w dniu 1 września pracuje

w godzinach 9.00-11.00 (bez wyżywienia).

O godz. 9.00 wychowawcy grup

spotkają się z rodzicami,

aby przekazać ważne informacje.

 

Prosimy o przestrzeganie zaleceń!