^Powrót
  
  
  

Aktualności Szkoły

Bezpieczny powrót!

- DOWOZY -

 

W trakcie dowozu uczniów do szkoły,

organizowanego przez gminę

obowiązują przepisy ogólne

dotyczące zasłaniania ust i nosa

w przestrzeni publicznej.

 

W związku z tym uczniowie korzystający z dowozów

zobowiązani są posiadać maseczki zakrywające usta i nos.

 

* Zgodnie z obowiązującymi przepisami

obowiązek zakrywania ust i nosa

nie dotyczy osób:

z całościowymi zaburzeniami rozwoju,

zaburzeniami psychicznymi,

niepełnosprawnością intelektualną

w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim

oraz tych, które mają trudności

w samodzielnym zakryciu

lub odkryciu ust lub nosa.

 

Więcej informacji oraz podstawa prawna

powyższej informacji znajduje się na stronie

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

 

Corona, Koronawirusy, Wirus, Maska, Covid-19

 

Copyright © 2021. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borownie Rights Reserved.