Aktualności Szkoły

STOP HEJTOWI w SIECI

W klasie 7 odbyła się lekcja języka polskiego poświęcona wszechobecnemu w przestrzeni internetowej hejtowi.

Internet jest wynalazkiem, który zrewolucjonizował świat. Zazwyczaj czerpiemy z niego korzyści, ale jednym kliknięciem możemy też skrzywdzić innych, możemy zrujnować komuś zdrowie i życie. To niebezpieczne zjawisko ma znaczący wpływ na rozwój młodzieży, zwłaszcza emocjonalny i społeczny. Dzieci są sprawcami hejtu i jego ofiarami. Dlatego ważne jest, aby miały świadomość, że hejt to przemoc.

Celem odbytych zajęć było uwrażliwienie młodych użytkowników sieci na problem obrażania w InternecieNa lekcji uczniowie rozmawiali o tym, jakie są przyczyny hejtu, jak sobie z nim radzić, jeśli staniemy się jego ofiarami. Wnioski z dyskusji zamieścili na swoich antyhejtowych plakatach.

 

Czytaj więcej...

Powszechny Spis Rolny

 

Szanowni Państwo!

 

Od 1 września do 30 listopada 2020 r. (według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.)
na terytorium Polski przeprowadzany jest Powszechny Spis Rolny 2020

Udział w spisie jest obowiązkowy

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r.

Spis jest przeprowadzany w gospodarstwach rolnych:

  • osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych),
  • osób prawnych,
  • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Rolnicy mogą udzielić informacji o gospodarstwach rolnych:

ü  poprzez samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji,
dostępnej pod adresem https://spisrolny.gov.pl

ü  telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie mogą się spisać samodzielnie skontaktują się rachmistrzowie spisowi. Kontakt bezpośredni z rachmistrzem będzie uwarunkowany sytuacją epidemiczną.

Bezpieczeństwo danych spisowych

Spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez GUS badania statystyczne, realizowane są z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne.

Wszystkie zebrane od respondentów dane objęte są tajemnicą statystyczną.

Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej. Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

 

Z wizytą u czworonogów!

Nasze uczennice, Ania i Emilia, przekazały do schroniska dla zwierząt "As" w Jamrozowiźnie zebrane dary dla naszych czworonożnych przyjaciół. Dziękujemy za zaangażowanie w zbiórkę. Jednocześnie zachęcamy do włączenia się w nową akcję Koła Wolontariatu - zbieramy przybory szkolne dla dzieciaków z domu dziecka.

Czytaj więcej...

Film instruktażowy dla rodziców

z obsługi

MobiDziennika

 

 

Zgodnie z zaleceniami MEN i GIS
w dniu rozpoczęcia szkoły
na teren placówki
mogą wejść rodzice klasy 1 i Przedszkolaków
- obowiązkowo w maseczce ochronnej.

 

Pozostali uczniowie zachowując higienę
(dezynfekcja rąk przed wejściem oraz dystans)
spotykają się w swoich salach
samodzielnie z wychowawcami o godz. 9.00,
aby odebrać plan i podręczniki szkolne.

 

Przedszkole w dniu 1 września pracuje

w godzinach 9.00-11.00 (bez wyżywienia).

O godz. 9.00 wychowawcy grup

spotkają się z rodzicami,

aby przekazać ważne informacje.

 

Prosimy o przestrzeganie zaleceń!