ul. Klonowa 6/8,
42-233 Borowno

Rozkład dnia

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W BOROWNIE

Przedszkole w Borownie pracuje

od poniedziałku do piątku

w godz. 7.30-15.30

 

7.30 – 8.00 – schodzenie się dzieci, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, gry i zabawy dydaktyczne przy stolikach, konsultacje z rodzicami, poranne ćwiczenia gimnastyczne

8.00 – 8.40 – zajęcia w grupach, praca z dzieckiem zdolnym, wspomaganie dzieci o indywidualnych potrzebach edukacyjnych, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe, rozmowy kierowane zgodne z zainteresowaniem dzieci, ćwiczenia kształtujące prawidłową orientację przestrzenną, rozpoznawanie dźwięków, segregowanie obrazków, ćwiczenia kształtujące nawyki ruchowe związane z kierunkiem pisania, ćwiczenia grafomotoryczne, ćwiczenia logopedyczne, inne propozycje nauczyciela

8.40 – 8.50 – porządkowanie sali, czynności higieniczne – doskonalenie czynności samoobsługowych

8.50 – 9.10 – śniadanie

9.10 – 9.30 – zabawy dowolnie wybranymi zabawkami, zabawy przy muzyce

9.45 – 11.20 – zajęcia wychowawczo-dydaktyczne prowadzone wg miesięcznych planów opracowanych na podstawie programu nauczania Realizacja wybranego programu wychowania przedszkolnego poprzez malowanie, rysowanie, tworzenie prac z różnych materiałów, śpiewanie, naukę tańca, słuchanie opowiadań, słuchowisk i bajek, zabawę w teatr, naukę wierszy, oglądanie filmów, rozmowę, dyskusje, rozwiązywanie zagadek, rebusów i  kalamburów, doświadczenia, hodowle roślin i ich obserwację, spacery, zabawy ruchowe w sali lub na świeżym powietrzu, ćwiczenia gimnastyczne)

11.20 – 11.30 – porządkowanie sali, czynności higieniczne - doskonalenie czynności samoobsługowych

11.30-12.00 - obiad

12.00 – 14.00 –  Relaks poobiedni - słuchanie utworów literackich, muzyka relaksacyjna. czynności higieniczne, zabawy w zespołach, zajęcia indywidualne z dzieckiem zdolnym oraz zajęcia wyrównawcze, zajęcia dodatkowe organizowane przez nauczyciela dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach.

14.00 – 14.15 – porządkowanie sali, czynności higieniczne - doskonalenie czynności samoobsługowych

14.15 – 14.30 – podwieczorek

14.30 – 15.30 –    dowolne gry i zabawy w sali bądź na świeżym powietrzu, praca w kącikach zainteresowań, praca indywidualna nauczyciela z dzieckiem, rozchodzenie się dzieci