ul. Klonowa 6/8,
42-233 Borowno

Rada Rodziców

Rada Rodziców 2022/2023

 

Przewodnicząca: Marita Gągała

Zastępca przewodniczącej: Greta Chobot - Gruda

Skarbnik: Aneta Błoch