ul. Klonowa 6/8,
42-233 Borowno

Rada Rodziców

Rada Rodziców 2020/2021

 

Przewodnicząca: Monika Marchewka

Zastępca przewodniczącej: Greta Chobot - Gruda

Skarbnik: Aneta Błoch