Lista przyjętych dzieci
do Przedszkola Publicznego w Borownie
 na rok szkolny 2020/2021

 

 1. Ciesielska Izabela, ur. 2017r.
 2. Zasępa Franciszek, ur. 2017r.
 3. Kwapisz Jan, ur. 2017r.
 4. Kosela Szymon, ur. 2017r.
 5. Kokoszka Amelia, ur. 2017r.
 6. Kiebdój Krystian, ur. 2017r.
 7. Aleksandra Wieczorek, 2017r.
 8. Piotr Wieczorek, ur. 2017r.
 9. Paweł Wieczorek, ur. 2017r.
 10. Sebastian Powroźnik, ur. 2016r.
 11. Dygas Jakub, ur. 2016r.
 12. Wolański Michał, ur. 2015r.
 13. Maja Powroźnik, ur.2015r.

 

* * *

Rekrutacja do Przedszkola Publicznego
w Borownie

na rok szkolny 2020/2021

 

Terminy składania wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Publicznego
w Borownie
odbywa się w terminie
2.03.2020r. – 31.03.2020r.

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły.

Dokumenty można pobrać poprzez stronę internetową szkoły www.szkolaborowno.pl lub KLIKAJĄC PONIŻEJ:

 

 

* * *

W związku z rekrutacją

do Przedszkola Publicznego

w Borownie na rok szkolny 2020/2021

 

Dyrekcja szkoły informuje, że najpóźniej do dnia. 28.02.2020r. (piątek) należy złożyć do wychowawcy „deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym w Borownie w roku szkolnym 2020/2021”. Deklaracja do pobrania - u wychowawcy bądź w sekretariacie szkoły. A także klikając TUTAJ! 
Niezłożenie deklaracji potwierdzi fakt,
że dziecko nie będzie uczęszczało do naszego przedszkola.

Nadmieniamy, że wg. Zarządzenia Wójta Gminy Mykanów nr 10/2020 rekrutacja do przedszkola oraz Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2020/2021 rozpocznie się z dniem 2.03.2020r.

 

 

* * *

 

Rekrutacja do Przedszkola w Borownie  na rok szkolny 2019/2020

na wolne miejsca 

dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat

 

 trwa od 01 marca do 21 marca 2019r.

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz załączniki związane

z rekrutacją są dostępne:w sekretariacie Zespołu,w zakładce PRZEDSZKOLE -REKRUTACJA na naszej stronie internetowej.

Bliższych informacji dotyczących rekrutacji można uzyskać

w sekretariacie Zespołu

(tel. 34 313 33 13). 

Pliki do pobrania

Uchwała 142 Wójta Gminy Mykanów dpt. rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

***

Informacje dotyczące REKRUTACJI

do PRZEDSZKOLA 2019/2020

Informacje ws. określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych na terenie gminy Mykanów na rok szkolny 2019/2020.

Kliknij tutaj!

 

* * * * * * * 

Rekrutacja do przedszkoli 2019

Informacje ogólne


Do przedszkola mogą chodzić dzieci, które ukończyły 2,5 roku, jednak wiele zależy od tego, ile jest wolnych miejsc. Od 2017 roku prawo do miejsca w przedszkolu przysługuje wszystkim trzy-, cztero- i pięciolatkom, których rodzice chcą, by dziecko uczęszczało do przedszkola. Wszystkie sześciolatki obejmuje obowiązek przedszkolny. Jak wyglądają zapisy do przedszkola?
Jeśli dziecko chodziło już do przedszkola, rodzice muszą jedynie złożyć deklarację o kontynuowaniu edukacji w wybranej placówce. Natomiast jeśli dziecko idzie po raz pierwszy do przedszkola, musi wziąć udział w rekrutacji. Procedura rejestracyjna w różnych miastach i gminach przebiega trochę inaczej.

Kryteria przyjęcia do przedszkola państwowego

We wszytych państwowych placówkach obowiązuje pięć odgórnych kryteriów ustawowych. Są one brane pod uwagę we wszystkich przedszkolach na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego. Oznacza to, że w pierwszej kolejności do przedszkola dostanie się...
 • dziecko z rodziny wielodzietnej,
 • dziecko z niepełnosprawnością,
 • dziecko, którego rodzice albo rodzeństwo są osobami z niepełnosprawnością,
 • dziecko, które wychowuje tylko jeden z rodziców,
 • dziecko, które wychowuje się w rodzinie zastępczej.
Każda gmina może ustalić dodatkowe kryteria, które mogą wynikać z lokalnych potrzeb społecznych. Warto jednak wiedzieć, że o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń.
Jeśli po pierwszym etapie rekrutacji zostaną wolne miejsca, gmina może przeprowadzić rekrutację uzupełniającą. Na tym etapie decyduje dany samorząd, kluczowe może być np.: miejsce zamieszkania, zatrudnienie rodziców, rodzeństwo w tym samym przedszkolu lub kryterium dochodowe.