WAKACYJNE DYŻURY GMINNYCH PRZEDSZKOLI 2019

W roku 2019 wakacyjne dyżury przedszkoli na terenie gminy Mykanów obejmować będą teren północny i teren południowy wg poniższego grafiku:

Teren północny to:

Przedszkole w Mykanowie, Przedszkole w Starym Cykarzewie, Przedszkole w Borownie, Oddział przedszkolny w Starym Kocinie, Oddział przedszkolny w Starym Broniszewie

Teren południowy to:

Przedszkole w Wierzowisku, Przedszkole w Lubojnie, Przedszkole w Kuźnicy Kiedrzyńskiej,  Oddział przedszkolny w Radostkowie

l.p.

Termin dyżuru

Nazwa placówki

Teren północny

Nazwa placówki

Teren południowy

1.

I i II tydzień lipca

ZSP w Borownie

ZSP Wierzchowisko

2.

III i IV tydzień lipca

ZSP Mykanów

ZSP Lubojna

3.

I i II tydzień sierpnia

SP Broniszew

P. Kuźnica Kiedrzyńska

4.

III i IV tydzień sierpnia

SP Stary Kocin

SP Radostków

5.

Ostatni tydzień sierpnia

P. Stary Cykarzew – cała gmina

Zgłoszenia będą przyjmowane w przedszkolach wybranych przez rodziców zgodnie z grafikiem dyżurów w terminie do 31 maja 2019r...

 

Podobnie jak w latach poprzednich ciepły posiłek będzie zagwarantowany w przypadku liczby zgłoszonych przedszkolaków 10  i więcej. Jeśli zgłoszonych dzieci jest mniej niż 10, to otrzymują suchy prowiant i herbatę.

Opłaty za wyżywienie i pobyt powyżej 5 godzin pobierane będą w pierwszym dniu pobytu dziecka za cały zgłoszony czas pobytu. W przypadku nieobecności dziecka zwrot opłat możliwy tylko w uzasadnionych sytuacjach zgodnie z zapisem w umowie.

Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Mykanów z dnia 25 stycznia 2019r. sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych, prowadzonych na terenie gminy Mykanów, na rok szkolny 2019/2020. znajduje się zakładce  Rekrutacja 2019