Projekt Edukacyjny

"Bajki, baśnie, legendy bawią, uczą

i inspirują..."

 

Współczesne badania zajmujące się problematyką rozwoju człowieka     i wpływów różnych czynników na pierwsze lata jego życia, dowodzą, że wychowawcze możliwości literatury dla dzieci w stosunku do najmłodszych   są większe niż wobec starszych jej odbiorców. Związane jest to z dużą skłonnością dzieci w tym wieku do naśladownictwa, identyfikowania się z postaciami literackimi, szybkim rozwojem mowy i myślenia, aktywnością poznawczą i zabawową, intensywnością w poznawaniu świata, wrażliwością emocjonalną.

 

Czytane przez dorosłych książki powinny pobudzać dzieci do twórczej aktywności na różnych płaszczyznach: plastycznej, ruchowej, językowej. Dzięki książce dziecko komunikuje się ze światem, zdobywa wiedzę, rozwija swoją wyobraźnię, pogłębia wrażliwość i wzbogaca zasób słownictwa.
Książka jest także źródłem poznania samego siebie, wpływa – w niezaprzeczalny sposób - na rozwój osobowości dziecka, dlatego nauczycielka mgr Anna Nowak i logopeda  mgr Magdalena Błaszczyk postanowiły opracować projekt edukacyjny „Bajki , baśnie, legendy bawią , uczą inspirują...”, który przybliży przedszkolakom treści wybranych utworów literackich zawarte w nich porównania, przenośnie, wdrożą nie tylko do rozumienia ich, ale także wzbogacą słownik dziecka. Śledzenie toku akcji utworów literackich dostrzeganie przyczyn i skutków różnych wydarzeń przyczyni się do kształcenia logicznego myślenia, a więc i poprawnego wnioskowania.W przeżyciach bohaterów literackich dziecko będzie miało okazję do  rozpoznania również własnych stanów uczuciowych. Przeżycia bohaterów będą dobrym momentem do uświadamiania sobie własnych przeżyć. Dziecko porównując swoje zachowania z dostarczanymi wzorami moralnymi, będzie rozwijać zdolność samooceny i rozumienia własnych i cudzych zachowań. Bajki, baśnie , legendy dostarczą dziecku wielu informacji o świecie przyrody, innych ludziach i sprawach dotyczących rzeczy nieznanych. Dzięki nim dziecko będzie przeżywać fantastyczne przygody, niejako towarzyszyć bohaterom, którzy uczestniczą w licznych i niezwykłych przygodach.

 

Projekt jest zgodny z koncepcją pracy przedszkola , jak i z Podstawą programową w przedszkolu.

 

29 września 2016r. w grupie Kangurków w przedszkolu rozpoczęto realizację Projektu edukacyjnego "Bajki, baśnie, legendy bawią, uczą , inspirują..." w ramach tego projektu przedszkolaki słuchały i rozmawiały na temat treści bajki pt: "Trzy świnki", kolorowały obrazek wg kodu, rysowały labirynty, wspólnie bawiły się przy muzyce. Następnie samodzielnie przygotowały, krótkie scenki dramowe , które przedstawiły zaproszonym najmłodszym przedszkolakom:) Był też słodki poczęstunek.Każdy przedszkolak z grupy Kangurków w tym dniu przyszedł przebrany w różny strój bajkowy. Było wesoło:)

 

Anna Nowak