^Powrót
  
  
  

Przedszkole

Przedszkole w Borownie

 

Przedszkole w Borownie jest trzyoddziałowe. Do trzech oddziałów uczęszcza w sumie 53 dzieci. Przedszkolaki rozwijają swoje zainteresowania podczas licznych zajęć i zabaw wychowawczo-dydaktycznych. Dodatkowo rozwijają swój potencjał twórczy podczas zajęć plastycznych i rytmicznych. Dzieci bardzo chętnie biorą udział w licznych uroczystościach przedszkolnych.

 

Copyright © 2021. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borownie Rights Reserved.