ul. Klonowa 6/8,
42-233 Borowno

Pracownicy niepedagogiczni

 

 

 Pracownicy

niepedagogiczni

 

 

Sekretariat - Jolanta Wochal

Intendentka -  Aneta Błoch

Woźne oddziałowe - Ewa Nowak, Ewa Olczyk, Ewa Wala, Jolanta Rachwał,Beata Kniejska

Kuchnia - Katarzyna Tyrka, Dorota Wideryńska

Konserwator - Artur Kutak