ul. Klonowa 6/8,
42-233 Borowno

Logopeda

LOGOPEDA

 

 

 

mgr Magdalena Błaszczyk 

 

 
poniedziałek : 7:45- 8:50/ 10:35- 13:40
 
środa: 7:45- 8:45
 
czwartek: 7:45- 8:50 / 11:25- 13:05.

 

 

 

Swoją przygodę ze szkołą zaczęłam już dziewięć  lat temu. Wówczas pracowałam jako nauczyciel języka niemieckiego i logopeda, a w szkole językowej oprócz języka niemieckiego nauczałam także języka polskiego jako języka obcego. Poprawnego posługiwania się polszczyzną uczyłam native speakerów, którzy przyjeżdżali do Polski uczyć języka angielskiego, jak również dyrektorów takich firm, jak Pilkington Automotive Poland czy Federal Mogul. Następnie kilka lat pracowałam w międzynarodowej korporacji dla firmy niemieckiej. Praca którą wykonywałam i wykonuję jest ściśle powiązana z moim wykształceniem. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku filologia germańska ze specjalnością tłumaczeniową na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz studia magisterskie uzupełniające na kierunku filologia polska na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Tam też zdobyłam tytuł logopedy kończąc Podyplomowe Studia Logopedyczne.