.

 

VII Powiatowy Konkurs Wiedzy

o bł. Janie Pawle II

 

Już po raz siódmy nasze Gimnazjum zorganizowało Powiatowy Konkurs Wiedzy o bł. Janie Pawle II, w którym wzięło udział 13 zespołów z terenu powiatu częstochowskiego. W tym roku konkurs zorganizowano w Muzeum monet i medali bł. Jana Pawła II w Częstochowie, a patronat nad konkursem objęło Radio FIAT  i Tygodnik Katolicki NIEDZIELA.

Dzięki życzliwości p. Krzysztofa Witkowskiego konkurs został przeprowadzony w największym muzeum monet i medali Jana Pawła II na świecie, które stanowi wotum wdzięczności za odzyskane zdrowie. Konkurs odbył się w trzech etapach, a nad przebiegiem czuwała komisja oraz pani wizytator z Kuratorium Oświaty. Pierwszy etap to test indywidualny, który składał się z 47 pytań. Kolejne etapy, to etapy zespołowe, w których po wspólnych konsultacjach grupy rozwiązywały testy dotyczące twórczości błogosławionego papieża i odpowiadały na pytania multimedialne dotyczące filmu „Szukałem Was”.

Po słodkim poczęstunku nastąpiło wręczenie nagród zarówno dla zwycięzcy w indywidualnym teście, jak i dla zwycięskich grup. Pan Witkowski oprowadził również wszystkich uczestników i opiekunów po swoim muzeum opowiadając ciekawe historie o zgromadzonych monetach i medalach oraz własne doświadczenia w kontaktach z Janem Pawłem II.

Pragniemy gorąco podziękować wszystkim sponsorom za okazaną nam pomoc w ufundowaniu nagród głównych, Panu Witkowskiemu za udostępnienie nam muzeum, Pani redaktor Wróblewskiej za wkład w organizację konkursu, pracę w komisji oraz nagłośnienie konkursu w rozgłośni radiowej FIAT, pani wizytator Tkaczyk za życzliwość i pomoc w pracach komisji, panu Tomaszowi Organie, ks. Proboszczowi Piotrowi Krzemińskiemu oraz wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację konkursu i czuwali nad jego sprawnym przebiegiem.


WYNIKI:

I miejsce- Gimnazjum nr 14 w Częstochowie

II miejsce- Gimnazjum w Mykanowie

III miejsce- Gimnazjum w Kamieńsku


I miejsce indywidualne- Ciupińska Kamila z Gimnazjum w Kamieńsku

 

 

 

Zapraszamy do Galerii Zdjęć