ul. Klonowa 6/8,
42-233 Borowno

Dyrekcja

Dyrektor

 

Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 

mgr Artur Rybaniec

 

Ukończył studia wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym z wychowania fizycznego na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz studia podyplomowe z "Zarządzania dla oświatowej kadry kierowniczej" na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Nauczyciel dyplomowany.  Dyrektor swój warsztat pracy regularnie wzbogaca licznymi szkolenia dot. zawodu oraz funkcji, licznym uczestnictwem w konferencjach krajowych i zagranicznych. Społecznik z twórczą postawą dydaktyczno - wychowawczą. Posiada doskonały kontakt z młodzieżą, pasję do nowoczesnych rozwiązań technicznych, regularnie usprawnia szkołę pod względem informatycznym.