GRONO PEDAGOGICZNE

2019/2020

 

mgr Anna Nowak wychowawca grupy przedszkolnej starszej
mgr Roma Pamuła wychowawca grupy przedszkolnej młodszej
mgr Iwona Warkiewicz nauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Urszula Soboniak nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy 1 SP
mgr Marzanna Wróbel nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca świetlicy, wychowawca klasy 2 SP
mgr Karolina Dziubińska nauczyciel informatyki, wychowawca klasy 4 SP
mgr Urszula Ginter nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy 3 SP
mgr Agata Tądel nauczyciel języka polskiego,
mgr Urszula Tądel nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz
mgr Katarzyna Warońska nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy 5 SP
mgr Małgorzata Lampa nauczyciel matematyki, wychowawca klasy 7 SP
mgr Iwona Gonera nauczyciel matematyki, wychowawca klasy 6 SP
mgr Justyna Radecka nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy 8 SP
mgr Robert Bielecki nauczyciel języka angielskiego
mgr Magdalena Błaszczyk
nauczyciel języka niemieckiego, logopeda
mgr Robert Wysmołek nauczyciel historii, wos, wdż,
mgr Ewa Jagusiak nauczyciel geografii
mgr Bożena Staniewska nauczyciel przyrody, chemii
mgr Beata Czubacka nauczyciel biologii, wychowania fizycznego
mgr Sabina Szostek nauczyciel fizyki, techniki,
mgr Michał Klimas nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Artur Rybaniec nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Katarzyna Rybaniec nauczyciel plastyki
Anna Pożarlik
nauczyciel muzyki
mgr Anita Gawron wychowawca świetlicy, bibliotekarz
mgr Katarzyna Prokopowicz nauczyciel wspomagający
mgr Aleksandra Szczęsna - Cyprych nauczyciel wspomagający,logopeda
mgr Alina Nabiałczyk
nauczyciel wspomagający, w zastępstwie nauczyciel chemii

mgr Magdalena Brewczyńska - Jeziak

( w zastępstwie mgr Robert Dusza )

pedagog
mgr Paweł Puchała pedagog
mgr Marta Wojciechowska(zastępstwo: Aniela Grajczyk)
religia
ks. mgr Adam Kępka
religia
Mateusz Matyga nauczyciel wychowania fizycznego