ul. Klonowa 6/8,
42-233 Borowno

Dni wolne od zajęć

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

  • 31 października 2022 r.
  • 2 listopada 2022 r.
  • 2 maja 2023 r.
  • 23 – 25 maja 2023 r.
  • 26 maja 2023 r.
  • 9 czerwca 2023 r.

*W tych dniach szkoła zapewnia opiekę świetlicową.