ul. Klonowa 6/8,
42-233 Borowno

Dni wolne od zajęć

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

  • 15 października 2021 r.
  • 12 listopada 2021 r.
  • 7 stycznia 2022 r.
  • 2 maja 2022 r.
  • 24 – 26 maja 2022 r.
  • 17 czerwca 2022 r.

*W tych dniach szkoła zapewnia opiekę świetlicową.