ul. Klonowa 6/8,
42-233 Borowno

Regulamin Biblioteki

Regulamin Biblioteki

 

1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz mieszkańcy wsi.

2. Informacja o godzinach otwarcia umieszczona jest na drzwiach biblioteki.

3. Jednorazowo wolno wypożyczyć trzy książki na okres dwóch tygodni.

4. Książek nie można przetrzymywać, ponieważ czekają na nie inni czytelnicy.

5. Czytelnik może wypożyczyć książki wyłącznie na swoje nazwisko.

6. Wypożyczone książki należy szanować.

7. Przed wypożyczeniem należy książkę obejrzeć i zgłosić bibliotekarzowi ewentualne uszkodzenia.

8. Z encyklopedii, słowników, atlasów itp. można korzystać na miejscu (w świetlicy).

9. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik powinien odkupić taką samą lub wskazaną przez bibliotekarza.

10. W bibliotece obowiązuje cisza.