^Powrót
  
  
  

Godziny pracy biblioteki

Godziny pracy biblioteki

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

mgr A. Gawron

 

9:35 – 12:35

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr A. Gawron

 

7:45 – 8:00

 

8:50 – 11:20

 

12:15– 12:35

 

 

mgr A. Gawron

 

7:45 – 10:25

 

 

 

 

mgr A. Gawron

 

10:35– 12:35

 

 

 

 

 

mgr A. Gawron

 

7:45 – 10:35

 

11:20– 12:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2021. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borownie Rights Reserved.