CookiesAccept

UWAGA! Ta strona używa plików cookies (cisteczka).

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka plików “cookies” serwisu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borownie:


1. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą oraz czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki min. do: możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu, dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego, preferencjami wyświetlić stronę, do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.
4. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych stosujemy procedury i zalecenia ustawodawcy, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym.
6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, jednak ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.
7. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym chwili zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
8. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.

Cele i zadania biblioteki

 

Cele biblioteki:

-biblioteka to szkolne centrum edukacji i informacji;
-rozwija zamiłowania i zainteresowania czytelnicze uczniów;
-kultywuje tradycje narodowe kraju, regionu, miasta i szkoły;
-uczy młodzież aktywnego odbioru kultury lokalnej, regionalnej i państwowej;

-wyrabia nawyki samokształcenia na dalszych etapach edukacji szkolnej;
-uczy umiejętnego korzystania z mediów i technologii informacyjnej;
-biblioteka kształtuje umiejętności uczniów w zakresie poszukiwania, porządkowania  i wykorzystywania informacji z różnych źródeł.

Zadania nauczyciela bibliotekarza:

-gromadzenie zbiorów i ich konserwacja;
-opracowanie i selekcja zbiorów;
-wypożyczanie zbiorów;
-dbanie o rozwijanie zamiłowań i zainteresowań czytelniczych korzystających z biblioteki;
-tworzenie i modernizacja warsztatu informacyjno-wyszukiwawczego biblioteki;
-organizacja, planowanie i przeprowadzanie zajęć z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej;
-doskonalenie warsztatu swojej pracy;
-umożliwienie czytelnikom korzystania ze zbiorów multimedialnych;
-dostosowanie biblioteki do nowoczesnych wzorców.Zadania biblioteki szkolnej

-gromadzenie i opracowanie zbiorów bibliotecznych;
-zakup książek i innych materiałów bibliotecznych;
-prenumerata czasopism;
-pozyskiwanie darów od sponsorów, zaprzyjaźnionych bibliotek i czytelników;
-klasyfikowanie i katalogowanie nabytków;
-akcesja czasopism;-prezentowanie pięknego czytania;
-usunięcie materiałów zbędnych i przestarzałych ;
-prowadzenie selekcji zbiorów biblioteki;
-zakup nowości metodycznych;
-poszerzanie kartotek o nowe hasła;
-tworzenie zestawień bibliograficznych dla uczniów i nauczycieli;
-tworzenie komputerowych baz danych;
-udostępnianie zbiorów;
-udostępnianie w czytelni;
-wypożyczanie zbiorów na lekcje;  
-umożliwienie uczniom korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych;
-dostęp do internetu;
-udostępnianie zbiorów multimedialnych;
-analiza statystyki wypożyczeń;
-obserwacja zachowań czytelników w czasie wizyt w bibliotece;
-analiza informacji zwrotnych po zajęciach z edukacji czytelniczej i medialnej;

-wywiad z wychowawcami klas;
- współpraca z wychowawcami klas;
-rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się;
-organizowanie konkursów czytelniczych;
-organizowanie zajęć doskonalących techniki czytania i rozumienia tekstu;
-gazetka interaktywna;
-udzielanie uczniom indywidualnych porad;
-wspieranie i inicjowanie prac projektowych.