Urząd Gminy informuje,
że od stycznia przywrócone zostaje
funkcjonowanie dyżuru psychologa
w punkcie konsultacyjnym przy
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Dyżur pełnić będzie
Pan Krzysztof Niewiadomski
we wtorki w godzinach 15.00 – 18.00.