ul. Klonowa 6/8,
42-233 Borowno

Aktualności

Pomoc materialna dla uczniów

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2020/2021 Gmina Mykanów rozpoczyna nabór wniosków uprawniających do wypłaty stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego. W roku szkolnym 2020/2021 w Gminie Mykanów można uzyskać następujące świadczenia dla uczniów, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej:

  1. STYPENDIUM SZKOLNE
  2. ZASIŁEK SZKOLNY

Zasady udzielania w/w świadczeń w rozwinięciu:

 

PRAWO KORZYSTANIA Z JEDNEGO ŚWIADCZENIA NIE WYKLUCZA MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z POZOSTAŁYCH PO SPEŁNIENIU WYMAGANYCH KRYTERIÓW.

WIĘCEJ INFORMACJI - KLIKNIJ TUTAJ!..