^Powrót
  
  
  

Aktualności

Wykaz konsultacji z nauczycielami
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Borownie

od dn. 25. 05. 2020r.

 

 

Przedmiot

 

Dzień tygodnia

 

Godzina konsultacji


Nauczyciel prowadzący konsultacje

Język polski
 ( kl. 8 SP)

środa

14:00

Urszula Tądel

Matematyka

poniedziałek

od 14:00

( kl. 5,7,8 SP )

Małgorzata Lampa

Fizyka
( kl. 8 SP )

środa

14:30

Sabina Szostek

Fizyka – pozostałe klasy

środa

14:30

Sabina Szostek

Chemia

środa

14:30

Alina Nabiałczyk

Historia

poniedziałek

15:30

Robert Wysmołek

Język niemiecki

środa

14:30 – 15:15

Magdalena Błaszczyk

Informatyka

środa

14:00

Karolina Dziubińska

Biologia

wtorek

14:00

Beata
Czubacka

Geografia

czwartek

14:15

Ewa
Jagusiak

Język angielski

środa

14:30

Justyna Radecka

Muzyka  wtorek 14:00 Anna Pożarlik
Język polski poniedziałek 14:00
(kl 5, 6 SP)
Katarzyna Warońska
Religia poniedziałek 14:00 ks. Adam Kępka
Plastyka środa 12:30 Katarzyna Rybaniec
Przyroda środa 15:15 Michał Klimas
Matematyka
piątek
 14:00-14.45 Iwona
Gonera
Język polski środa 14:15
(kl. 4, 7 SP)
Agata Tądel
Język angielski wtorek
czwartek
14:00 - 15:00 Robert Bielecki
Edukacja
dla bezpieczeństwa

poniedziałek

14:00 - 15:00

Anika Wasil

 

 

Serdecznie zapraszamy uczniów, którzy mają potrzebę indywidualnych konsultacji z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

Nadmieniamy, że placówka jest przygotowana pod względem bezpieczeństwa w związku z panującą sytuacją dotyczącą COVID-19.

Przy wejściu głównym każdy będzie mógł zapoznać się z procedurami obowiązującymi na terenie naszej szkoły
od dn. 25. 05. 2020r.

 

Copyright © 2021. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borownie Rights Reserved.