ul. Klonowa 6/8,
42-233 Borowno

Aktualności

* * *

 

Lista zgłoszonych szkół

do Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Janie Pawle II

15.05.2020r.

KLIKNIJ TUTAJ

 

***

 

Zmiany w regulaminie Ogólnopolskiego Konkursu
o Janie Pawle II TOTUS TUUS

 

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 organizatorzy Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Janie Pawle II. Totus Tuus proponują zmiany regulaminu Konkursu, które zostały wprowadzone po akceptacji Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Najważniejsze informacje: Konkurs honorowym patronatem objęli: Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski, Arcybiskup Diecezji Częstochowskiej ks. dr Wacław Depo, Duszpasterz Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Biskup Diecezji Radomskiej ks. dr Henryk Tomasik, Wójt Gminy Mykanów Dariusz Pomada.

Uczestnikami Konkursu są 3-osobowe zespoły uczniów zgłoszone przez szkoły w dwóch kategoriach wiekowych:

- szkół podstawowych klas VI-VIII

- szkół ponadpodstawowych...

Każdy zespół uczniów zgłaszany przez szkołę do Konkursu musi mieć przydzielonego nauczyciela przygotowującego zespół do Konkursu.

Szkoły zgłaszają zespoły uczniów do Konkursu do 20 kwietnia 2020 roku włącznie.

Szkoła, w celu zgłoszenia zespołu uczniów do Konkursu przesyła kartę zgłoszenia za pośrednictwem wiadomości email na adres Organizatora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Karta zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu.

Przez zgłoszenie udziału w Konkursie rodzice lub opiekunowie prawni każdego uczestnika oraz każdy pełnoletni uczestnik wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borownie.

Konkurs jest realizowany oddzielnie w dwóch kategoriach wiekowych według tych samych zasad. Po zamknięciu  listy  uczestników  Konkursu  uczniowie  wraz  z  nauczycielami   przygotowującymi   ich   do konkursu mogą wziąć udziału w próbie technicznej aplikacji internetowej testportal.pl, na której odbędzie się Konkurs. 

Udział w  próbie  zaznajomi  uczniów  z  zasadami  działania  aplikacji i sposobem rozwiązywania konkursowego testu. W dniu próby technicznej, a później w dniu konkursu online, zostanie wysłany na podany w karcie zgłoszenia e- mail - link aktywacyjny. Na jeden zespół będzie wysłany jeden link dla 3-osobowego zespołu.

W przypadku zgłoszenia kilku drużyn ze szkoły, należy podać tyle adresów e-mailowych, ile jest zgłoszonych zespołów. Próba zostanie przeprowadzona 13 maja 2020 roku (środa) o godz. 9.00.

Konkurs odbędzie się drogą elektroniczną (online) 15 maja 2020 roku (piątek)

a) w godz. 9.00-10.20 dla uczniów szkół podstawowych

b) w godz. 11.00-12.20 dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

W ramach Konkursu zadaniem każdego z 3-osobowych zespołów uczniów będzie samodzielne rozwiązanie testu dostępnego przez  aplikację  internetową  www.testportal.pl.  Test  będzie  zawierał 100 pytań jednokrotnego wyboru. Poprawna odpowiedź to 1 punkt do klasyfikacji końcowej, punkty zliczane są automatycznie w aplikacji internetowej. Czas trwania Konkursu: ponad 60 minut.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 15 maja 2020 roku o godz. 16 na stronie internetowej organizatora www.szkolaborowno.pl.

W każdej grupie wiekowej zespół, który uzyska najwyższą punktację, otrzymuje nagrodę główną w postaci sprzętu elektronicznego.

W każdej grupie wiekowej 5 zespołów z najwyższą punktacją otrzymuje nagrody książkowe.

Nagrody wymienione w punktach powyżej zostaną przekazane do szkoły zgłaszającej zespół do Konkursu.

 

AKTUALNY REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU

O JANIE PAWLE II - TOTUS TUUS

KLIKNIJ TUTAJ!