ul. Klonowa 6/8,
42-233 Borowno

Aktualności

Konferencja w WOM

30 listopada 2016 r. nauczyciele naszej szkoły wraz z dyr. p. Arturem Rybańcem uczestniczyli w konferencji organizowanej przez RODN WOM w Częstochowie pt. "Rody i ich rola w aktywizowaniu społeczności lokalnej w przeszłości". Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty i Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego. Wykładowcy Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Opolskiego, Akademii Jana Długosza i in. przybliżali historię rodu Myszkowskich, Korycińskich, Denhoffów, Lubomirskich. Po wysłuchaniu ciekawych wykładów pasjonatów historii p. Robert Wysmołek opowiadał o realizacji edukacji regionalnej w ZSP w Borownie. W ramach przykładów dobrej praktyki w szkole nasi nauczyciele zaprezentowali słuchaczom fragmenty filmu pt. "Długoszowe ślady" , który wraz z uczniami zrealizowali w zeszłym roku szkolnym.