Bardzo ważne informacje dotyczące profilaktyki zdrowotnej

 

Szanowni Rodzice!

Zgodnie z rekomendacjami Ministra Edukacji Narodowej należy pamiętać o tym, aby:

 1. Przestrzegać podstawowych zasad higieny, w tym częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;
 2. Nie posyłać przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola i szkoły;
 3. Nie obawiać się, jeśli nie mieliśmy kontaktu z osoba zarażoną;
 4. Powiadomić najbliższą stację sanitarno – epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno – zakaźnego jeśli dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne;
 5. Sprawdzać na bieżąco komunikaty publikowane na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.
 6. Dodatkowe informacje:
 7. Rodzicami dziecka do 8 roku życia, w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy się zasiłek opiekuńczy ( art. 32 ust. 1 lit a o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);
 8. Najbliższa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna mieści się w Częstochowie przy ul. Jasnogórskiej 15 A, tel. 343 44 99 00 .
 9. W przypadku wątpliwości można dzwonić na infolinię Ministerstwa Zdrowia,
  800 190 590 ( czynna całodobowo).