Spotkanie z Panem
Cezarym Janem Lisem

-autorem książek historycznych-

 

Na początku października naszą szkołę odwiedził Pan Cezary Jan Lis, który jako pasjonat zajmuje się pisaniem książek historycznych dotyczących terenów pobliskich gmin. Wspaniale opowiadał o swojej pasji, przybliżał młodzieży historię ich miejscowości oraz cierpliwie odpowiadał na liczne pytania naszych uczniów.