ul. Klonowa 6/8,
42-233 Borowno

Aktualności

WARSZTATY O STRESIE

W dniach 13, 14 maja 2019 r. w klasach III, IV, VIII i III gimnazjum odbyły się warsztaty nt. „Jak radzić sobie ze stresem”.  Celem ich było zapoznanie uczniów  z terminologią: stres, poziom stresu, skutki stresu oraz udzielenie wskazówek pozwalających uczniowi radzić sobie ze stresem. Dzieci pracowały indywidualnie, zespołowo i grupowo. Zastosowane metody to pokaz, burza mózgów, dyskusja.