Przypominamy,  iż zgodnie z kalendarzem szkolnym 02 maja 2019r. dla uczniów naszej szkoły jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

(podstawa prawna: § 5 ust. 1 i 2 Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017r.w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. 2017 poz. 1603) oraz  § 12 ust. 6 i 7 statutu szkoły).

W tym dniu szkoła zapewnia  zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej.

 Przedszkole 02 maja br. pracuje zgodnie z tygodniowym planem.