ul. Klonowa 6/8,
42-233 Borowno

Aktualności

Projekt edukacyjny
pt. ,,Bóg pozwala rozpoznawać szczęście wieczne
- symbole chrztu”

 

Projekt edukacyjny pt. ,,Bóg pozwala rozpoznawać szczęście wieczne - symbole chrztu” był realizowany na katechezie w klasach III,  IV, VII, VIII i III gimnazjum w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borownie w dniach  25-30 .03. 2019 r. pod nadzorem ks. Grzegorza Dybaś.

Celem było, by uczniowie znali liturgiczne symbole chrztu, rozumieli, że symbole chrztu przekazują nam głębokie prawdy duchowe i trzeba je znać, by jak najlepiej przeżywali sakrament chrztu, aby potrafili wyjaśnić symbolikę obrzędu.

                            

Zajęcia realizowane były poprzez: metodę projektu, analizę tekstu, burzę mózgów, prezentacje multimedialne.

 

Ewaluacja projektu dowiodła, że uczeń wymienia symbole i znaki towarzyszące obrzędowi udzielania chrztu świętego i wie, że symbole i znaki odsłaniają istotę poszczególnych sakramentów.

 

opr. Ks. Grzegorz Dybaś