ul. Klonowa 6/8,
42-233 Borowno

Sukces Oliwii

9 stycznia 2017r. uczennica kl. II gim Oliwia Dominiak brała udział w Konkursie Przedmiotowym z Matematyki (Częstochowa) - etap rejonowy. Oliwia zdobyła 51 pkt. i zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego. Uczennica realizowała pod opieką nauczyciela matematyki mgr Iwony Gonery z wyprzedzeniem materiał obowiązujący w gimnazjum, systematycznie uczestniczyła w zajęciach indywidualnych, podczas których rozwiązywała zadania matematyczne o podwyższonym stopniu trudności oraz zadania dodatkowe przygotowane przez nauczyciela. Oliwia chętnie bierze udział w innych konkursach matematycznych. Brała udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Matematycznej „Olimpus” (na wyniki czekamy), zadeklarowała swój udział w Powiatowym Jurajskim Konkursie Matematycznym oraz w Kangurze.

Życzymy Oliwii powodzenia w następnym etapie 27 lutego 2017r.