^Powrót
  
  
  

Pierwsza pomoc - ważna sprawa

Co trzecia ofiara wypadku komunikacyjnego przeżyłaby, gdyby ktoś tylko odchylił jej głowę i udrożnił drogi oddechowe. Gdyby co dziesiąty mieszkaniec Ziemi umiał udzielać pierwszej pomocy, udało by się uratować w ciągu roku milion osób.

W naszej szkole realizowany jest program z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej. Celem zajęć jest zapoznanie  z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy, wykształcenie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, uwrażliwienie na krzywdę drugiego człowieka, kontrolowanie emocji, nie wpadanie w panikę, unikanie pochopnych działań, a przede wszystkim zaszczepienie idei niesienia bezinteresownej pomocy. Uczestnicy zajęć zdobytą wiedzą i umiejętnościami dzielą się z koleżankami i kolegami ze szkoły.

Copyright © 2021. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borownie Rights Reserved.