ul. Klonowa 6/8,
42-233 Borowno

„Witaj majowa jutrzenko …” –
rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja
Dnia 27 kwietnia 2023r. odbył się w naszej szkole uroczysty apel z okazji 232 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem „Mazurka Dąbrowskiego”. Następnie uczniowie klasy VIII, wspierani przez trzy uczennice klasy V przedstawili montaż słowno-muzyczny poświęcony niezwykle ważnemu wydarzeniu sprzed 232 lat – uchwaleniu Konstytucji w dniu 3 maja 1791r.
W prezentowanej narracji występujący przybliżyli zebranym ówczesną sytuację polityczną naszej ojczyzny, wskazując jej słabości i postępujące uzależnienie od państw ościennych. Podkreślili znaczenie i wagę ustawy, która była pierwszym tego typu dokumentem w Europie, a drugim na świecie. Narracje i recytacje uatrakcyjniły odśpiewane pieśni patriotyczne: „Ojczyzno ma”, „Witaj majowa jutrzenko”, „Konstytucja 3 maja”. Główny cel apelu – ocalić od zapomnienia – został osiągnięty.
 
3maj