ul. Klonowa 6/8,
42-233 Borowno

Informujemy, iż prace przed szkołą

zostały zakończone

i od poniedziałku 28 listopada

znów korzystamy

z głównego wejścia do szkoły.