ul. Klonowa 6/8,
42-233 Borowno

UWAGA - KONKURS!

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borownie zaprasza do udziału

w VIII Powiatowym Konkursie "Dokonania Edwarda Augusta Reszke".

 
Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych:
I - uczniowie klas 1-4 praca plastyczna "Józef Wybicki i polskie symbole narodowe"
II - uczniowie klas 5-8 fil/animacja "Kim był Edward Reszke"