ul. Klonowa 6/8,
42-233 Borowno

Wybory

do Samorządu Szkolnego

18 października 2021 r. odbyły się wybory do Samorządu Szkolnego. To święto demokracji w naszej szkole od pewnego czasu wzbudza duże zainteresowanie i wiele pozytywnych emocji. W tym roku chęć pracy w Samorządzie zgłosiło aż 22 uczestników, z czego jesteśmy bardzo dumni, bo to dowodzi, że w tych młodych ludziach zaczyna dojrzewać myśl o pracy dla dobra społeczeństwa i ich małej ojczyzny, jaką jest szkoła.

Kandydaci przygotowali swoje plakaty wyborcze, które zawisły na specjalnej ściance, a uczniowie i pracownicy naszej szkoły mogli się z nimi zapoznać.

Wybory odbyły się w formie elektronicznej – wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły mogli w specjalnie przygotowanym przez opiekuna Samorządu, Panią Karolinę, formularzu online, oddać głos na swoich faworytów. Dzięki temu mamy pewność, że nie nastąpiła pomyłka w liczeniu głosów, a wyniki znane są kilka sekund po zakończeniu głosowania. Oczywiście - zna je opiekun Samorządu, a uczniowie poznają je jutro na specjalnym apelu…