ul. Klonowa 6/8,
42-233 Borowno

Konsultacje i zebrania

 

25 października 2021 r. - Konsultacje z rodzicami

3 grudnia 2021 r. - Konsultacje z rodzicami

11.01.2022  - Zebranie z rodzicami

29.03.2022 - Konsultacje z rodzicami

10 maja 2022 -  Zebranie z rodzicami